Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie porozumienia co do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych części drogi gminnej nr 401094N, położonej na działkach nr 71 i nr 21, obręb 23 m. Elbląg, gmina Elbląg (odcinek ul. Lotniczej)

Załączniki

Treść aktu