Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

Załączniki

Treść aktu