Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Horyd – Głównemu Specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

Załączniki

Treść aktu