Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Horyd – Głównemu Specjaliście Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – do jednoosobowego działania

Załączniki

Treść aktu