Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzenie Figant - p.o. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załączniki

Treść aktu