Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyznaczenia Pana Ryszarda Cecota do pełnienia z ramienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie na kolejną kadencję na lata 2022-2025

Załączniki

Treść aktu