Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rok Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie, dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym, na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia

Załączniki

Załączniki