Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec na lata 2022-2025 z perspektywą do 2037roku”

Załączniki

Treść aktu