Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zrzeczenie się prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami, położonej w Rudziszkach, gmina Węgorzewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Rudziszki, jako działki nr 168/1, 168/2, 169 i 178 o łącznej pow. 12,8800 ha, KW Nr OL2G/00002965/8 zbędnej dla prowadzenia działalności leczniczej Szpitala, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki

Treść aktu