Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu za rok 2021

Załączniki

Treść aktu