Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Reszlu za rok 2021

Załączniki

Treść aktu