Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie za rok 2021

Załączniki

Treść aktu