Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, na dokonanie zmiany w zapisach umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 38,91 m 2 w budynku głównym szpitala, z przeznaczeniem na salon prasowy i sprzedaży innych artykułów, polegającej na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy z dotychczasowym dzierżawcą tj. do dnia 31.08.2025 r.

Załączniki

Treść aktu