Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa dla projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”

Załączniki

Treść aktu

Załączniki