Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść aktu

Załączniki