Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi – Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Załączniki

Treść aktu