Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

Załączniki

Treść aktu