Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Załączniki

Treść aktu