Uchwała w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne
Wersja z dnia

Uchwała w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10.

  • Numer aktu XVI/282/20
  • Rodzaj aktu Uchwały Sejmiku
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  • Link do publikacji dzienniku urzędowym http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2020/2734/
  • Status Obowiązujący
  • Traci moc IV/99/15

Załączniki

Treść aktu