Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia piwnicznego nr 24 o powierzchni 18,50 m2, które stanowi część nieruchomości zlokalizowanej w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1

Załączniki

Treść aktu