Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zwrot mienia ruchomego tj. czterech domków letniskowych położonych w Wilimach gm. Biskupiec na rzecz Powiatu Bartoszyckiego, będącego w użytkowaniu przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Numer aktu: 5/66/20/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: