Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi - Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu p.n. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, schemat A).

Numer aktu: 5/64/20/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: