Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała zmieniająca uchwałę nr 40/609/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w części dotyczącej działań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego)

Numer aktu: 57/777/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 40/609/17/V

Załączniki: