Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 53) na terenie Gminy Purda

Numer aktu: XII/198/19

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Załączniki: