Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Orneta w sprawie przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Ornety

Numer aktu: XII/196/19

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: