Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, wraz z załącznikami.

Numer aktu: 34/500/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: