Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Oswoić lęki i trudności dziecka – zauważ, pomóż, wspieraj – konferencja” będącego przedmiotem oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” w Giżycku w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Numer aktu: 20/294/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: