Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość stanowiącą uprzednio własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, położoną w obrębie 105 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o numerze 91/3 o pow. 8,0597 ha, stanowiącą pas drogowy ul. Synów Pułku, przejętą z mocy prawa przez Gminę Olsztyn

Numer aktu: 12/161/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: