Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/980/18/V z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MSP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Numer aktu: 12/153/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 50/980/18/V

Załączniki: