Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 284.49 KB, data dodania:

Załączniki

  • Załączniki
    format: zip, rozmiar: 13.28 MB, data dodania: