Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 209.42 KB, data dodania:

Załączniki