Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Załączniki

Treść aktu

 • Treść uchwały
  format: pdf, rozmiar: 324.38 KB, data dodania:

Załączniki

 • Załącznik nr 1
  format: pdf, rozmiar: 450.68 KB, data dodania:
 • Załącznik nr 2
  format: pdf, rozmiar: 729.19 KB, data dodania:
 • Załączniki
  format: zip, rozmiar: 12.86 MB, data dodania: