Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/104/14 z dnia 24.06.2014r.

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 202.81 KB, data dodania: