Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Pomocy Technicznej, Działanie 12.3 Działania informacyjne i promocyjne

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 350.46 KB, data dodania: