Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 622.73 KB, data dodania:

Załączniki