Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Wrochnie – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi

Numer aktu: 1/5/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: