Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 28, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 70 m. Olsztyn jako działki nr 101/2 o pow. 0,1100 ha i działki nr 101/3 o pow. 0,0463 ha, KW Nr OL1O/00034831/4 stanowiącej 353/1000 udziału własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Numer aktu: 1/9/19/VI

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: