Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Listy projektów do dofinansowania oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.2 „Działania w zakresie ewaluacji i badań”, złożonych w odpowiedzi na nabór Nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/18.

Numer aktu: 52/1010/18/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: