Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 70/392/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami

Numer aktu: 30/321/09/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2009-05-05

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 33/378/09/III

Zmienia: 25/291/09/III , 33/341/08/III , 43/446/08/III , 47/480/08/III

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 70/392/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianami w ten sposób, że wprowadza się zmiany do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącej jej integralna część.

Załączniki: