Wersja obowiązująca z dnia

Zmieniana uchwały 4/19/09/III w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2009

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr 4/19/09/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2009 wprowadza się nowe brzmienie załącznika - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki