Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.

Numer aktu: XXXVI/800/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXIII/715/17

Załączniki: