Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.

Numer aktu: XXXVI/799/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXIII/716/17

Załączniki: