Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/40/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Numer aktu: XXXVI/798/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: III/40/10

Załączniki: