Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2018 r. księgozbioru w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.

Numer aktu: XXXVI/796/18

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: