Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039

Załączniki

Treść aktu