Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 32/310/08/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) z późniejszymi zmianami

Numer aktu: 25/293/09/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2009-04-14

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 39/469/09/III , 64/744/09/III

Zmienia: 1/1/09/III , 16/141/09/III , 32/310/08/III

Informacje dodatkowe:

Wprowadza się zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie), stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 32/310/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) z późniejszymi zmianami nadając jej brzmienie określone w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.