Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do podpisywania pism i dokumentów związanych z dokonywaniem czynności w ramach prowadzenia kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 512.82 KB, data dodania: