Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-004/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 244.04 KB, data dodania:

Załączniki