Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Łukaszowi Popławskiemu Kierownikowi Biura Projektów Energetyka Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją umów ramowych zawartych z ekspertami dokonującymi oceny w Komisjach Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Treść aktu

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 129.46 KB, data dodania: