Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Decyzja o ogłoszeniu konkursu w ramach I Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Numer aktu: 23/257/09/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2009-04-03

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Priorytetu Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Załączniki: