Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie gminom i powiatom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela n/w gminom i powiatom pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 1. Gmina Orneta – 300.000,- zł ( słownie : trzysta tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowaniebudowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie.
 2. Gmina Miłakowo – 100.000,-zł ( słownie : sto tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie.
 3. Gmina Purda – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.
 4. Gmina Biskupiec – 20.000,- zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remiz strażackich dla Ochotniczych Staży Pożarnych w Krotoszynach i Biskupcu.
 5. Gmina Płośnica – 20.000,- zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i remontu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechłoninie.
 6. Gmina Banie Mazurskie – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ogrzewania i utwardzenie podjazdu oraz wykonanie posadzki magazynu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich.
 7. Gmina Dobre Miasto – 10.000,- zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jesionowie.
 8. Gmina Szczytno – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach.
 9. Gmina Pasłęk – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drulitach.
 10. Gmina Orzysz – 10.000,- zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu.
 11. Gmina Płoskinia – 10.000,- zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskini.
 12. Gmina Markusy – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markusach.
 13. Gmina Bisztynek – 20.000,- zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem nadofinansowanie zakupu bramy garażowej, okien, drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztynku.
 14. Gmina Kisielice – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Jędrychowie.
 15. Gmina Dąbrówno – 50.000,- zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie.
 16. Gmina Miłomłyn – 40.000,- zł ( słownie : czterdzieści tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłomłynie.
 17. Gmina Wydminy – 50.000,- zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.
 18. Gmina Biskupiec – 20.000,- zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu alarmowania i terminali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu, Kobułtach, Wygóju, Droszewie i przebudowy strażnicy w Droszewie.
 19. Gmina Gietrzwałd – 150.000,- zł ( słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie.
 20. Gmina Gierzwałd – 150.000,- zł ( słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Frygnowie.
 21. Gmina Korsze – 180.000,- zł ( słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach.
 22. Gmina Lidzbark – 180.000,- zł ( słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku.
 23. Powiat Ełcki – 100.000,- zł ( słownie : sto tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.
 24. Powiat Nidzicki – 35.000,- zł ( słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.
 25. Powiat Elbląski – 15.000,- zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Załączniki

Załączniki